ติดต่อ

ที่อยู่ 40 หมู่ 2 บ้านตีนดอย ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53190

ติดต่อ : คุณพิกุล บุญเมิง โทร 086- 2052720